ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΚΕ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: DIBS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: DIBS Ι.Κ.Ε.
Α.Φ.Μ.: 800788663
Δ.Ο.Υ.: Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 140953307000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 13
Τ.Κ.: 18531
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1 ΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: 30-06-2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 110.000,00€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: STEAM TUNERS Ι.Κ.Ε.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 83,33%

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 10%

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 6,67%